Kurser

Alle dagplejere tilbydes løbende kompetenceudvikling i forhold til kerneopgaven.

Dagplejerne tilbydes både ekstern og intern kompetenceudvikling.

Eksternt er det typisk 1 - 2 - 3 ugers kurser, som pt. omhandler Samarbejde og Kommunikation, Måltidet i pædagogisk arbejde, samt kurser i Marte Meo.

Marte Meo handler om anerkendende pædagogik - en udviklingsstøttende kommunikations- og samspilsmetode, der bruges til at analysere samspil mellem mennesker - og der gennem udvikle på egen praksis. 

Internt arbejdes der sammen med dagplejepædagogen målrettet i både legestuerne og hjemme hos den enkelte dagplejer på, at styrke egne kompetencer til at se på  - og udvikle på egen og kollegers praksis, til gavn for barnet.

Derudover er hele område vest - dvs. alle medarbejdere fra alle institutionerne og fra hele dagplejen, i gang med et 2 årigt netværksprojekt, omhandlende kommunikation og det respektfulde forældresamarbejde - med fokus på kerneopgaven. Medarbejderne mødes i blandede grupper 2 x årligt, og arbejder i den mellemliggende tid i egen Personalegruppe, med at styrke og bevidstgøre forståelsen for kommunikation som redskab til at løse opgaven.