Heldagslegestuen

I Dagplejen område Vest mødes dagplejerne i mindre grupper i heldagslegestue ca. 1 gang om ugen.

Forældrene afleverer og afhenter barnet i legestuen.

I legestuen er der mulighed for at tilbyde læringsmiljøer på anden vis end i det enkelte dagplejehjem. I legestuen kan dagplejerne samarbejde om at  tilbyde aktiviteter der tilgodeser flere små grupper af børn, rettet mod børnenes  nærmeste udviklingszone - f.eks. kan én af dagplejerne arbejde med dialogisk læsning for de børn fra den samlede legestuegruppe, der lige nu er på samme stadie, rent sprogligt. En anden dagplejer kan lege "turtagningsleg" med de børn der vurderes at kunne profilere af denne leg. En tredje dagplejer laver måske sansemotoriske lege med børn der har brug for kropslig stimuli - og den sidste dagplejer i gruppen er måske i gang med at male med havregrødsmaling med de børn der har lyst til det.

Børnene lærer at begå sig i lidt større rammer, men stadig i den trygge base, hvor deres faste voksne er tilgængelig. de lærer de sociale spilleregler i det større børnefællesskab, og støttes i at inkludere og invitere andre børn i leg.

Samtidig er legestuen det sted hvor de voksne i middagsstunden, mens børnene sover, arbejder med faglig udvikling. Til tider dagplejegruppen alene til andre tider støttet af dagplejepædagogen.

Det er også her dagplejerne udarbejder legestueplaner for den kommende tid, med fokus på læringsmiljø og den pædagogiske læreplan.

Dagplejen område Vest har pt. legestuer følgende steder:

Sdr. Marks Vej 21, Viborg

Bamsehuset, Gl. Finderupvej 8, Viborg

Langgade 30 Sparkær

Rådhushavens Børnehus Iglsøvej 5 Stoholm

Bryrupvej 4, Mønsted

Dåsbjergvej 75 B Fly

Vestre Skivevej 122A Sjørup