Opgaven vi løser sammen.

Opgaven vi løser sammen - sammen med barnet og sammen med forældrene.

Denne opgave defineres som "Kerneopgaven".

Kerneopgaven tager udgangspunkt i Viborg Kommunes overordnede strategi for Dagtilbud: "Det Strategiske Hus" - hvor "missionen" lyder således: " Vi skaber læringsmiljøer og udvikler i samarbejde med forældrene barnets potentialer til at være en del af skabende og sunde fællesskaber og mestre eget liv".

Denne mission har dagplejerne arbejdet med og formuleret, så den viser et billede af det vi sigter mod at løse sammen med forældrene og barnet.

"I fællesskab udvikles det rummelige, livsglade og kompetente barn, der styrkes i at mestre eget liv"