Rummelighed, forældresamarbejde, nærvær, omsorg og høj faglighed.

Rummelighed: Vi tilstræber at forstå og acceptere både børns og forældres forskelligheder, og tilrettelægger vores praksis efter behov.

Forældresamarbejde: Vi ser forældrene som den største ressource i eget barns liv, og inviterer og forventer engagement i samarbejdet.

Nærvær: Vi tilstræber, at både børn og forældre skal føle sig set , hørt og anerkendt som den unikke person ethvert individ er.

Omsorg: Vi tilstræber at give ethvert barn både fysisk og psykisk omsorg, med trivsel, udvikling og læring som mål.

Høj faglighed: Vi stiller krav til egen og andres faglighed og arbejder kontinuerligt med at højne kvaliteten til gavn for barnet