Dagplejen i Viborg Kommune

Dagplejen i Viborg Kommune

Dagplejen er et dagtilbud i private hjem for børn i alderen 24 uger – 3 år.

Det hjemlige miljø i dagplejen, giver mulighed for fokus på nærvær og den individuelle relation. Dette er med til at give barnet en tryg og overskuelig hverdag.

Dagplejen tilbydet et miljø, hvor trivsel, læring og udvikling er i centrum.

 

Dagplejen er røgfri.

Nedenstående regler er godkendt i Fælles MED den 10/10 2007.

              REGLER  VEDR.  RYGNING  I  DAGPLEJEHJEM.

Ifølge de nye rygeregler, som trådte i kraft d. 15.08.07 gør følgende sig gældende i dagplejen:

§ 15 

” I den kommunale dagpleje er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn.”

§ 15 stk. 2 

” Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele døgnet.”  

§ 8

For personer, der ikke er omfattet af § 7, er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørs arealer, hvor børn og unge færdes.

 

De nye rygeregler er nu behandlet i dagplejens tre MED-udvalg med følgende indstilling til godkendelse i Fælles MED:

Dagplejen ved Viborg kommune følger lovgivningen uden ændringer, da vi ikke ønsker at stramme loven, hvilket i praksis betyder følgende:

§ 15:

Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i åbningstiden. Rygereglerne berører dermed også andre familiemedlemmer, som opholder sig i andre rum i huset, mens der er dagplejebørn i hjemmet, da der ikke må ryges i huset overhovedet i åbningstiden.

§ 15 stk. 2:

Der må aldrig ryges i børnenes primære rum. Børnenes primære rum defineres som et rum, der særskilt er indrettet til brug for dagplejebørnene og udelukkende anvendes til dette brug.

§ 8:

Det er tilladt at ryge udendørs på matriklen i åbningstiden, men aldrig der, hvor børnene færdes.