Velkommen til Dagplejen Område Vest

Dagplejen Område Vest består pt. af 48 Dagplejere, hvor nærvær, tryghed og omsorg, - den professionelle kærlighed - er vigtige værdier.

Desuden 3 Dagplejepædagoger og 1 Leder

Dagplejen område Vest vægter Mangfoldighed, hvor vi har øje for det enkelte barns styrker og kompetencer.

Dagplejen område Vest vægter Ordentlighed, hvor vi samarbejder og inddrager forældrene i den fælles opgave - trivsel, udvikling og læring for det enkelte barn og for børnefællesskabet.

Dagplejen område Vest vægter Dygtighed, hvorfor vi hele tiden arbejder med udvikling af praksis - til gavn for barnet

Dagplejen Område Vest vægter MOD, hvor vi tør stille store krav til os selv, og hvor vi tør sætte os selv i spil.

Kendetegn for Dagplejen Område Vest

Fokus på nærvær, omsorg og tryghed

Fokus på trivsel, udvikling og læring

Fokus på det enkelte barns nærmeste udviklingszone

Fokus på at inddrage forældrene i den fælles opgave, og på at se forældrene som den største ressource i barnets liv

Fokus på at fastholde og videreudvikle et højt fagligt niveau, hvor den enkelte dagplejer arbejder med udvikling af egen praksis

Fokus på dagplejepædagogen som sparringspartner for dagplejere og forældre